NOUTĂȚI

EVENIMENTE

Servicii

Servicii de informare şi consultanţă – consultanţă privind legislaţia europeană, standarde şi drepturi de proprietate (IPR); informaţii şi sfaturi practice despre reglementările şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor, inclusiv despre sistemele de impozitare şi alte taxe valabile la export. Acces la cadrul legislativ european şi posibilitatea de a contribui la formarea şi îmbunătăţirea politicilor UE pentru IMM-uri prin transmiterea punctului de vedere în cadrul consultărilor publice europene.

Oportunităţi de cooperare în afaceri – acces spre noi pieţe şi internaţionalizare; asistenţă pentru identificarea partenerilor de afaceri şi a tehnologiilor necesare în procesul de internaţionalizare; organizarea de evenimente de brokeraje, misiuni economice, conferinţe şi ateliere de lucru; realizarea profilului companiei Dvs. şi publicarea în baza de date EEN – Reţeaua gestionează cea mai mare bază de date cu oportunităţi de afaceri din Europa prin intermediul căreia companiile pot stabili parteneriate internaţionale.

Servicii de inovare și transfer tehnologic – consilierea IMM-urilor inovatoare pentru a avea acces la finanţare pentru Cercetare şi Inovare (de exemplu Orizont 2020, Instrumentul pentru IMM-uri); asistenţă în identificarea tehnologiei potrivite pentru îmbunătăţirea inovaţiei; informaţii despre politicile şi programele de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; sprijinirea creării de sinergii cu alţi actori în domeniul cercetării.