Viitoarele necesități ale IMM-urilor- subiect de discuții în cadrul Summit-ului Europei Centrale și de Est

În perioada 9 – 10 decembrie 2021, delegația Republicii Moldova, formată din reprezentanții Camerei de Comerț si Industrie a Republicii Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, dar și întreprinderi inovaționale din Republica Moldova au participat la Summit-ul Europei Centrale și de Est găzduit în acest an de Consorțiul Maghiar al Rețelei Europene de Întreprinderi (EEN). Evenimentul a fost organizat cu suportul Rețelei de Dezvoltare Economică a Europei Centrale și are loc în capitala Ungariei, Budapesta.

Parte a delegației din țara noastră a fost și Mihai Bîlba – vicepreședinte CCI a RM, coordonator de proiect în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

În acest context, au fost împărtășite lecțiile învățate cu partenerii rețelei fiind scoase în evidență atât bunele practice, cât și provocările întâmpinate. Evenimentul urmărește două obiective: asigurarea schimbului de bune practici între părțile interesate EEN din Europa Centrală, și crearea eventualelor colaborări între actorii implicați din regiunea centrala și de Est a Europei.

Pe parcursul primei zile au fost organizate mai multe paneluri de discuție, în cadrul cărora au fost abordate mai multe tematici de actualitate. Republica Moldova a participat la panelul focusat pe Finantarea Dezvoltării Internaționale a IMM-urilor, îmbunătățirea activităților regionale de Inovare. Reprezentanții țării noastre au trecut în revistă problemele și provocările cu care se confruntă IMM-urile inovaționale din regiune, evidențiind și cazurile de succes în procesul de cooperare dintre mediul academic, cercetare și mediul de afaceri.

Cea de-a doua zi a evenimentului s-a focusat pe întâlniri b2b unde reprezentanții consorțiumului au avut oportunitatea de a interacționa cu partenerii din cel puțin 32 țări stabilind conexiuni cu un vădit impact proactiv. În timpul matchmaking-urilor au fost făcute scurte prezentări de către reprezentanții regionali ai Enterprise Europe Network. Ținem să menționăm că echipa Republicii Moldova a avut o prezentare despre oportunitățile de investiții în țara noastră, domeniile de activitate care necesită a fi dezvoltate și susținute precum și deschiderea către viiotoare colaborări și parteneriate.

Informaţii suplimentare şi evenimentele organizate în cadrul proiectului EEN – Business-INN-Moldova găsiți pe pagina-web een.md

14/12/2021|