Dezvoltarea inovațională și instrumentele de suport pentru ÎMM-uri

20200623_102610

 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova organizează sesiunea de informare online cu tematica ”Dezvoltarea inovațională și instrumentele de suport pentru ÎMM-uri”. Evenimentul este realizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea unei platforme de colaborare pentru promovarea exporturilor pe ambele maluri ale râului Nistru (DCEPP)”, in cadrul Programului Uniunii Europene „Sporirea măsurilor de încredere pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat de PNUD. 

Data: 01 iulie 2020 

Înregistrarea participanților: 13:30 – 14:00

Format: Videoconferință

Locația: online, prin intermediul platformei ZOOM

Limba de comunicare: rusa

Tematicile abordate:

instrumentele de suport business propuse de Rețeaua Europeană a Întreprinderilor – Enterprise Europe Network (EEN);

– instrumente de susținere a antreprenorialului mic și mijlociu oferite de Uniunea Europeană: ultimele modificări și  inițiative ale Comisiei Europene ce vin în sprijinul IMM-urilor inovatoare;

– programul cadru al UE de cercetare-inovare Horizon 2020: tendințe și abordări noi;

– COSME, Horizon 2020 instrumente financiare de susținere a ÎMM-urilor inovatoare;

– reguli și cerințe pentru determinarea nivelului inovațiilor tehnologice; 

– experiența și mecanismele de dezvoltare inovațională competitivă a întreprinderilor;

– recomandări practice privind cerințele de înaintare a unei propuneri de succes în Horizon 2020;

– recomandări practice privind formarea propunerii tehnice pentru aplicarea în cadrul proiectului EIC Pilot Accelarator.

Grupul țintă: întreprinderi mici și mijlocii de pe ambele maluri ale râului Nistru ce activează în următoarele sectoare: agricultură, industria alimentară (industria de conserve și procesare, panificație și patiserie, vinificație) cu accent pe produsele ecologice pure, industria ușoară care activează sau planifică să dezvolte activitatea inovațională; reprezentanți ai asociațiilor de suport business și asociații ramurale. 

Experți: MORARU Vitalie, Președinte al Rețelei Naționale de Transfer Tehnologic; IAȚCHEVICI Vadim, Punct focal național «Horizon 2020».

Reprezentanții organizațiilor și companiilor interesate în participarea la sesiunea de informare online cu tematica ”Dezvoltarea inovațională și instrumentele de suport pentru ÎMM-uri”, sunt rugați să completeze formularele din anexă și să le remită pîna la data de 29 iunie 2020 inclusiv la adresa [email protected].

Ulterior, persoanele înregistrate (prin intermediul formularelor de participare) vor primi acces printr-un link expediat prin e-mail. Doritorii de a participa la sesiunea de informare online trebuie să dispună în mod obligatoriu de calculator sau telefon mobil cu conexiune nelimitată la Internet, cameră web și microfon.

Pentru informații suplimentare și confirmări, vă rugăm să contactați: Ludmila PASCAL tel: (022) 238770, 068 -41 -91 -93; e-mail: [email protected], Rodica DIMITRIU: tel: (022) 221391,  [email protected], Inga LEONTEAN tel: (022) 222626, [email protected].  

Participarea este gratuită.

Agenda

Заявка на участие

23/06/2020|