CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A IMM-URILOR – “MOLDOVA VERDE”

Circa 500 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și ai instituțiilor de suport în afaceri  au participat astăzi, 28 noiembrie 2019, la Conferința Internațională a IMM-urilor, cu genericul “MOLDOVA VERDE”, desfășurată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Cea de-a XII-a ediție a Conferinței a avut ca obiectiv alinierea mediului de afaceri la principiile unei Economii Verzi – prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă, cu utilizarea sustenabilă a resurselor rezervate generațiilor viitoare.

În deschiderea conferinței, Iulia COSTIN, Director general ODIMM a declarat că evenimentul de astăzi constituie o platformă unică și excelentă pentru facilitarea dialogului dintre reprezentanții autorităților publice centrale și mediul de afaceri pentru a provoca discuții referitor la procesul de ecologizare a IMM-urilor, și, în mod special, acțiunile cheie pentru alinierea comunității de afaceri la noile tendințe ale economiei mondiale.

“Astăzi este imperativ ca mediul de afaceri din Republica Moldova să adopte o nouă metodă de dezvoltare a antreprenorialului, și anume să se orienteze spre acțiuni de ecologizare, adoptarea standardelor, utilizarea tehnologiilor și a inovațiilor ecologice. Trecerea la o economie verde influențează nemijlocit atât competitivitatea fiecărei întreprinderi, cât și competitivitatea economiei țării, în ansamblul său. Tranziția către un model economic ecologic, cu emisii reduse de carbon și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor nu este doar dezirabilă, ci și esențială pentru menținerea și consolidarea competitivității și a prosperității, protejării mediului înconjurător și implicit a sănătății și bunăstării oamenilor. ODIMM prin programele sale încurajează și susține   întreprinderile mici și mijlocii în automatizarea proceselor de producere, planificarea și implementarea practicilor prietenoase cu mediul. Am încrederea că în viitorul apropiat mediul de afaceri autohton va putea oferi produse cu valoare adăugată ridicată pe pieţele externe la preţuri competitive şi de o calitate excelentă, a subliniat Directorul general ODIMM.

Anatol USATÎI, Ministrul Economiei și Infrastructurii a subliniat că Guvernul și-a asumat angajamentul privind stimularea interesului pentru producția și consumul de energie verde prin valorificarea surselor de energie regenerabilă.

„Cu toții ne dorim ca activitatea antreprenorială să se dezvolte în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă, în special, cele ce țin de mediu, astfel încât activitatea economică să evolueze în armonie cu mediul înconjurător, iar creșterea economică să fie una verde și decuplată de erodarea resurselor naturale. Prin Programul „Ecologizarea IMM-urilor”, care a fost votat ieri de către Guvern, vom susține Întreprinderile Mici și Mijlocii în implementarea practicilor prietenoase mediului înconjurător”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi.    

Gintautas BARANAUSKAS, vice-director din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a reiterat susținerea blocului comunitar european în dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru a face față noilor tendințe prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă.

„UE a oferit asistență tehnică substanțială pentru abordarea problemelor legate de schimbările climatice în vecinătatea sa. În ultimii cinci ani, mediul de afaceri din Moldova a beneficiat de oportunitățile oferite  de Acordul de liber schimb exportând produsele lor pe piața europeană, prioritate având produsele organice. Obiectivul nostru este să le oferim în continuare sprijin prin intermediul mai multor proiecte.

Anna AKHALKATSI, directorul Biroului Băncii Mondiale pentru Moldova, Europa și Asia Centrală a dat asigurări că instituția pe care o reprezintă va oferi susținere mediului de afaceri pentru a spori gradul de inovare și de transfer tehnologic. „Evenimentul creează o platformă deschisă pentru a facilita dialogul dintre reprezentanții Guvernului și mediul de afaceri privind practicile noi și acțiunile cheie care trebuie întreprinse pentru a implementa această idee de înverzire a Moldovei, care va promova economia verde, va încuraja inovațiile, va crea noi oportunități și va abilita sectorul IMM, asigurându-le durabilitate”. 

Dorin ANDROS, secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a menționat faptul că principiile economiei verzi sunt reflectate  și în mecanismele privind acordarea subvențiilor pentru antreprenori prin care se urmărește  respectarea standardelor naționale privind protecția mediului.

Implementarea economiei verzi prezintă un interes sporit pentru noi, inclusiv prin promovarea următoarelor domenii de intervenție:  protecția, reducerea poluării și folosirea rațională a resurselor de apă, conservarea solului, promovarea agriculturii organice și managementul deșeurilor”.

Discuțiile din cadrul Conferinței MOLDOVA VERDE au fost structurate în două secțiuni. Raportorii secțiunii “Economia circulară” au punctat cadrul legal privind promovarea economiei verzi în Republica Moldova, contribuția sectorului privat la accelerarea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și dezvoltarea economică sustenabilă.

În cadrul celui de-al doilea panel “Ecologizarea IMM-urilor” a fost prezentat noul Program național de ecologizare a IMM-urilor care are ca obiectiv încurajarea și susținerea antreprenorilor în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului.

Pe parcursul zilei, raportorii au prezentat informații privind dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova, exemple din experiența internațională în procesul de ecologizare a comunității antreprenoriale.

Invitații la conferintă, prin discursurile lor, au  punctat posibilitățile de consolidare a dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare. Totodată, antreprenorii au avut posibilitatea să interacționeze, în format open space, cu reprezentanții instituțiilor de suport.

Pe parcursul manifestării, în foaierul Palatului Republicii, s-a desfășurat o expoziție cu produse ecologice din industria textilă, agroalimentară și non-alimentară.

Conferința s-a încheiat cu ceremonia de premiere a câștigătorilor concursurilor naționale ”Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” și ”IMM – Model de Responsabilitate Socială”. 

Conferința Internațională a IMM-urilor este organizată anual de Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

02/12/2019|